ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ


ಹರಿವ ನೀರು ತಿಳಿಯಂತೆ. ಹಾಗೇ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ. ವಿಚಾರಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬರಹಗಳ ಹಳೇ ಕಂತೆಯಿಂದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಓದಿ. ನಾನು ಬರೆದಿರುವುದು ಹಾಗೆಯೇ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಹರಿಯಲೆಂಬ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

**************

Life; so beautiful
We've the choice
And we'll choose to be happy
Misery isn't life, it's just time
We know it'll change
Even if it doesn't, we will
It's life that's beautiful
Laugh with a feather light heart
It's just another day after all
Life isn't about destiny
Let's celebrate the journey
Less known may it be

*************

You know the most beautiful thing about imagination? it sets ur mind free. And you know what’s worst about knowledge? It tells you only facts and limitations. When you dream your imagination, your hopes fly high to see it come true. Every day swings between imaginations and facts. A day we dreamed yesterday is gone by tomorrow. A bit of it like as we thought it would be and most of it the way we never imagined. After all that, we spend our day cursing the wrongs of yesterday and imagining tomorrow. Possibly because we hope that tomorrow will be our day... our imagination. So here are few lines from the film 'Shawshank Redemption' to inspire you and myself to hope for a better year ahead.

---------------------------------------------------------------------------------

(This dialogue is between Andy Dufresne and Red in the Shawshank prison)

Andy Dufresne: That's the beauty of music. They can't get that from you... Haven't you ever felt that way about music?
Red: I played a mean harmonica as a younger man. Lost interest in it though. Didn't make much sense in here.
Andy Dufresne: Here's where it makes the most sense. You need it so you don't forget.
Red: Forget?
Andy Dufresne: Forget that... there are places in this world that aren't made out of stone. That there's something inside... that they can't get to, that they can't touch. That's yours.
Red: What're you talking about?
Andy Dufresne: Hope.

---------------------------------------------------------------------------------

Andy Dufresne: [in letter to Red] Remember Red, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.


Youtube feed - The Shawshank Redemption Hope :

http://www.youtube.com/watch?v=hWUfFwoe8ko&feature=related

Comments

 1. Wish u happy new year u too Jayashri...

  ReplyDelete
 2. Thank you Sudhir. Nimgu kuda hosa varshada shubhashayagalu

  ReplyDelete
 3. Happy New Year :)
  Keep writing...

  ReplyDelete
 4. ಜಯಶ್ರೀ,
  ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಡವಾಗಿ
  ಬದುಕು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸತಾಗಿರಬೇಕು
  ಪ್ರತಿದಿನದ ಸೂರ್ಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಬದುಕಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ
  ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹ

  ReplyDelete
 5. few movies have the power to change lives...
  shawshank redemption is one such kakda movie..
  i've seen it a hundred times but still even today whenever i feel alone i'ļl put that on my lappy screen..
  thank you jshree for letting your readers know about it...

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಹಾಡು, ಇದೇ ಹೊಸ ಹಾಡು

ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ

Maibaum