Posts

Showing posts from January, 2009

ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಮೌನ

ಮೌನ ...ಮಾನಸ ಸರೋವರದಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯೋ, ಚಂಡಮಾರುತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೋ?ಅಧರಗಳ ಗಂಟು ರಚಿಸುವುದುಭೇದಿಸಲಾಗದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವೋ, ಇದರ ಆದಿ ಎಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯವೆಲ್ಲಿ?ಮಾತು ಸೋತಾಗ ಮೌನಭಾವನೆಗಳ ದ್ವಂದ್ವ, ಹುಡುಕಾಟ ಯಾವ ಚೇತನದ್ದೋ?ಮೌನದ ರಾಜಬೀದಿಯಲಿ, ಮನ ತೇರೆಳೆಯುವುದು ಹೊಂಗನಿಸಿನದ್ದೋ ಒಡೆದ ಕನಸಿನದ್ದೋ?ಮೌನ...ಮಧುರವೋ ಕಟುವೋ ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಆಡಂಬರವೋ ಉತ್ತರಮುಖಿಯೋ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವೋ...ಎನೀ..?